26 mei 2024

Selectie

Basis selectie gegevens

Selectie

De Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie is een selectie die gedurende 35 weken traint in Boxtel, Noord-Brabant. De selectie heeft als doel het opleiden van jonge, talentvolle spelers tot volwaardige badmintonspelers op technisch, fysiek, tactisch en mentaal gebied. De selectie speelt ook een aantal regionale toernooien en neemt ook deel aan het Junior Master Circuit van Badminton Nederland ( zie de toernooikalender)

Algemene selectiecriteria

 • Prestatief willen trainen binnen de visie en beleid NBBJ en tevens het volgen van de leerlijn Badminton Nederland (BNL);
 • Een positieve attitude en een gezonde dosis prestatiedrang;
 • Inzet tijdens de trainingen en verplichte toernooien in combinatie met motivatie en de wil om te leren;
 • De benodigde technische en tactische vaardigheden;
 • Zorgdragen voor een goede fysieke gesteldheid

Criteria voor fysieke eigenschappen

 • Snelheid;
 • Lenigheid;
 • Kracht;
 • Coördinatie;
 • Algemeen uithoudingsvermogen.

Overige voorwaarden

 • Deelname i.o.o. aan de door de NBBJ georganiseerde toernooien en of evenementen;
 • Spelers dienen zich tijdens evenementen als vertegenwoordiger van de NBBJ voorbeeldig te gedragen;
 • Verplichte door de NBBJ gestelde toernooien gaan in overleg voor andere toernooien en overige clubverplichtingen;
 • De hoofdtrainer samen met de groepstrainers bepalen de samenstelling bij verplichte toernooien;
 • Deelname aan de door de NBBJ geplande trainingen;
 • Communicatie van spelers/ouders vindt in eerste lijn plaats via de respectievelijke groepstrainer;
 • Absentie met reden dient bekend gesteld te worden bij de hoofdtrainer;
 • Trainen en spelen als vertegenwoordiger van de badmintonschool en  NBBJ dient plaats te vinden in de geëigende sportkleding NBBJ-Kleding.