13 april 2024

Voorwaarden

 • Reglement NBBJ (zie https://nbbj.nl/selectie/stichting/reglement/)
 • Dat gegevens ondermeer, NAW, door het bestuur opgeslagen worden en alleen gedeeld worden
  op verzoek en met toestemming
 • De ouderbijdrage vanaf oktober in het lopende seizoen betaalbaar en in rekening gebracht wordt
 • Dat tijdens NBBJ activiteiten waar de NBBJ aan deelneemt digitale opnames van mij/ons en mijn
  kinderen gemaakt kunnen worden en indien van toepassing gepubliceerd worden op de NBBJ Site
  en of de site van de Regio Noord-Brabant en socilale netwerk sites.
 • Dat mijn GSM nummer en E-mail adres binnen trainerstaf en bestuur bekend gesteld kan worden.
 • Dat mijn GSM nummer i.h.k.v. een eventuele calamiteiten regeling binnen de oudergroep bekend
  gesteld kan worden. (Calamiteiten/NBBJ groepsapp)
 • Dat persoonsgegegevens van mijn kind(eren) m.b.t. een eventuele toernooiinschrijving aan de
  betrokken organsatie bekend gesteld kunnen worden.
 • Dat digitale opnames zonder persoonsgegevens gebruikt mogen worden als onderwijsleermiddel
  tijdens trainersopleidingen en venetuele bijscholingen
  Indien u bezwaar maakt tegen één of meerder genoemde punten van het AVG dient u dit per mail
  te melden aan de stichting NBBJ (secretariaat@nbbj.nl)