20 juli 2024

Afgelopen zaterdagochtend aan het einde van de Krokusvakantie heeft de NBBJ staf, trainers en vrijwilligers, bij elkaar gezeten onder de noemer van IKEA overleg.
Daarbij waren aanwezig Bart Jan den Hollander, Terence Beijloos, Rob Lavalette, Clair Bruggeman, Rob Beijloos en mijn persoontje.
Na het bekende Ikea ontbijtje werden diverse onderwerpen aangesneden i.h.k.v. wisselen van het hoofdtrainerschap en met name de voorbereidingen van het aankomende seizoen.
Tevens te vermelden dat Rob Beijloos m.i.v. het aankomende seizoen de operationele voorzitter wordt van de NBBJ met als neventaak webmaster en manager.
De NBBJ staf gaat er v.w.b. het seizoen 2024/2025 zoals het er nu uit ziet voorlopig bestaan uit:
Voorzitter/manager                        Rob Beijloos
Penningmeester                             Willie van de Hurk
Vertrouwens Contactpersoon    Claire Bruggeman
Hoofdtrainer                                  Bart Jan den Hollander
Trainer                                            Rob Lavalette
Trainer                                            Terence Beijloos
Na globaal 2 uur constructief overleg is iedereen weer tevreden naar huis gegaan.